Loading...
Redmenta
Loading...

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora

Ismétlő, gyakorló feladatok a középszintű történelem érettségi 3. témaköréhez. A magyar nép története az államalapításig. Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora. Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora. A Hunyadiak.

Allowed attempts: 2 attempts
Time for solving: 25 minutes